Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

toimitusjohtaja Risto Toivanen

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Puheenjohtaja:

Toivanen Risto Vilho Ensio

Varsinainen jäsen:

Blomberg Ritva Helga Maria

Varajäsen:

Blomberg Saara Maria

Source: Kaupparekisteri

Other responsible persons according to Trade Register entry

Tilintarkastaja:

Tissari Juha Risto

Varatilintarkastaja:

Koski Seppo Johannes

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Yhteisösääntöjen mukaan toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Source: Kaupparekisteri

© 2013 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help