Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

toimitusjohtaja Juha Rontu

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Varsinainen jäsen:

Rontu Juha Tapani

Varajäsen:

Rontu Sari Sinikka

Source: Kaupparekisteri

Other responsible persons according to Trade Register entry

Nimenkirjoitusoikeutettu:

Rontu Sari Sinikka

Tilintarkastaja:

Paloniemi Jari Rikhard

Varatilintarkastaja:

Terho Veikko Tuomas

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Source: Kaupparekisteri

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help