Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

johtaja Eila Kokkonen

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Varsinainen jäsen:

Kokkonen Eeva Marketta

Puheenjohtaja:

Kokkonen Eila Helena

Varsinainen jäsen:

Korolainen Ulla Maija

Source: Kaupparekisteri

Other responsible persons according to Trade Register entry

Prokura:

Huurinainen Mervi Maria

Tilintarkastaja:

Hyvnen Kari Johannes

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Source: Kaupparekisteri

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help