Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

toimitusjohtaja Mervi Huurinainen

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Varajäsen:

Huurinainen Mervi Maria

Varsinainen jäsen:

Kokkonen Eeva Marketta

Source: Kaupparekisteri

Other responsible persons according to Trade Register entry

Päävastuullinen tilintarkastaja:

Hyvnen Kari Johannes

Tilintarkastaja:

SYS Audit Oy

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Source: Kaupparekisteri

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help