Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

CEO Tuomas Syrjänen

Talous

no picture

cfo Timo Suominen

Hallinto ja HR

no picture

henkilöstöjohtaja Hanno Nevanlinna

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Puheenjohtaja:

Oksanen Turkka Tapani

Varsinainen jäsen:

Roschier Harri Helmer

Varsinainen jäsen:

Tihilä Esa Erkki

Varsinainen jäsen:

Vartia Jorma Antti Olavi

Varsinainen jäsen:

Viikari Mikko Johannes

Source: Kaupparekisteri

Other responsible persons according to Trade Register entry

Nimenkirjoitusoikeutettu:

Syrjänen Tuomas Jaakko Johannes

Päävastuullinen tilintarkastaja:

Rantalainen Antti Juhani

Tilintarkastaja:

Tilintarkastus Rantalainen Oy

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Source: Kaupparekisteri

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help