Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

toimitusjohtaja Martti Alhainen

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Varsinainen jäsen:

Alhainen Martti Lauri Ensio

Varajäsen:

Alhainen Ritva Marjatta

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin

Source: Kaupparekisteri

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help