Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

toimitusjohtaja Ulf Björkqvist

Talous

no picture

talousjohtaja Ari Tasa

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Varsinainen jäsen:

Björkqvist Erik Ulf Johan

Varsinainen jäsen:

Dahinden Robert

Varsinainen jäsen:

Salzer Uwe

Puheenjohtaja:

Vanacker Peter Zeno Erik

Source: Kaupparekisteri

Other responsible persons according to Trade Register entry

Prokura:

Hiironen Juha Eero

Prokura:

Lind Johan Henrik

Prokura:

Luomaranta Jaana Riitta Anneli

Prokura:

Partanen Reijo Eino Tapio

Päävastuullinen tilintarkastaja:

Riihimäki Minna Irmeli

Tilintarkastaja:

KPMG Oy Ab

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin

Source: Kaupparekisteri

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help