Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

toimitusjohtaja Ilpo Harju

Talous

no picture

talousjohtaja Orvo Luoma

Talous

no picture

director controlling Jaana Vanhatalo

Hallinto ja HR

no picture

henkilöstöjohtaja Kaija Somerkoski

Tuotanto

no picture

tuotantojohtaja Riku Multisilta

Logistiikka

no picture

supply chain director Jukka Merta

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Varsinainen jäsen:

Dixon Michael Christopher

Puheenjohtaja:

Phillipson Richard Justin James

Varsinainen jäsen:

Turner Simon

Source: Kaupparekisteri

Other responsible persons according to Trade Register entry

Prokura:

Airola Jari Juhani

Prokura:

Hakkarainen Sami Tapani

Prokura:

Harju Ilpo Tapani

Prokura:

Lehtonen Riku Sakari

Prokura:

Somerkoski Kaija Katariina

Päävastuullinen tilintarkastaja:

Rahikainen Janne Kristian

Tilintarkastaja:

Deloitte & Touche Oy

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Source: Kaupparekisteri

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help