Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

hallituksen puheenjohtaja Thomas Rönnholm

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Varajäsen:

Rönnholm Denise Marianne

Varsinainen jäsen:

Rönnholm Marianne Christine

Puheenjohtaja:

Rönnholm Thomas Ulf Runar

Source: Kaupparekisteri

Other responsible persons according to Trade Register entry

Prokura:

Rönnholm Marianne Christine

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Source: Kaupparekisteri

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help