Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

toimitusjohtaja Kai Simola

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Varsinainen jäsen:

Hytönen Heimo Alvari

Varsinainen jäsen:

Pietikäinen Seppo Juhani

Puheenjohtaja:

Simola Kai Antero

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Source: Kaupparekisteri

© 2013 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help