Svea Rahoitus

Company description Svea Ekonomi on johtava pohjoismainen toimija, joka on jo yli 30 vuotta tarjonnut rahoitus- ja hallinnollisia palveluita, reskontran hoitoa ja perintää. Olemme Ruotsissa paikallisen finanssivalonnan (Finansinspektionen) valtuuttama talletusten vastaanottaja sekä luottomarkkinayhtiö ja siten myös kyseisen tahon pankkivalvonnan alainen toimija. Toimintaa Svealla on kymmenessä Euroopan maassa ja yhteistyökumppaneita ympäri maailman.

Decision-making services with additional charge


Services currently out of use

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help