Operative managers

Toimipaikan ylin johto

no picture

toimitusjohtaja Mikko Kalapuro

Source: Fonecta-konserni

Board members according to Trade Register entry

Varajäsen:

Kalapuro Mikko Kalevi

Varsinainen jäsen:

Leipivaara Arto Eerik

Source: Kaupparekisteri

Other responsible persons according to Trade Register entry

Päävastuullinen tilintarkastaja:

Posti Sami Seppo Sakari

Tilintarkastaja:

PricewaterhouseCoopers Oy

Source: Kaupparekisteri

Company signatories clause

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Source: Kaupparekisteri

© 2015 Fonecta Oy | About Finder | Legal Notice | Contact us | To the advertiser | Branch index | Search words index | Business index | Help